«ՍՄԱՐԹ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ճարտարապետական արվեստանոց

ղեկավար՝ Զարուհի Սարգսյան

ճարտարապետներ` Նելսոն Սարգսյան, Հայկ Սադոյան

 

ք. Երևան

Ազատության 27, գրասենյակ 504

հեռ.՝  +(37410) 20 38 83, +(37494) 83 31 13

project.smart.construction@gmail.com

www.smartconstruction.am