«ՆԵԼԱՆԴ» ճարտարապետական արվեստանոց

(գործում է 1989թ.)

տնօրեն` Ալեքսանդր Խալաթյան

աշխատակազմ` Իրինա Բաբայան, Աշոտ Սարգսյան, Արեգ Հասրաթյան, Սուզաննա Բուռնազյան, Գայանե Նազլուխանյան, Պարույր Քելեջյան

 

ք. Երևան, Այվազովսկու 33

հեռ.՝ +(374 10) 28 81 70

nelandproject@mail.ru