«ՈՒՐԲԱՆ ՅՈՒՆԻԹ» ճարտարապետական արվեստանոց

ղեկավար՝  Թենի Փեթրոյան

 

 

ք. Երևան, Հր. Քոչարի 13, բն. 41

հեռ.՝ +(37410) 27 03 87

ֆաքս` +(37410) 21 03 87

urbanunit@yahoo.com

www.urban-unit.com