«Թորդադ» ՍՊԸ շինարարական ընկերություն

տնօրեն` Սենորիկ Դադալյան

 

Ք. Երևան Վ. Վաղարշյան 26, բն. 2

հեռ./ֆաքս` +(374 10) 26 24 59

+(374 91) 20 55 03

+(374 93) 20 55 06

dvahe@yandex.ru