ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ

տնօրեն՝  Մուշեղ Ավետիսյան

 

ք. Երևան, Շիրակի փող. 74/2 շ

հեռ՝ +(37410) 42 72 15 +(37477) 42 72 18

www.avetsiyanconstruction.am