ՋԻՄ ԹՈՐՈՍՅԱՆ 

ք. Երևան Ի. Ալիխանյան փող. 12

հեռ.՝ +(37410) 52 70 13